Realizacja zlecenia na dostawę kołnierzy DN4000 dla branży petrochemicznej.

W grudniu 2022 roku zrealizowaliśmy zamówienie 16 sztuk kołnierzy szyjkowych o średnicy DN4000 dla jednej z czołowych firm świadczących usługi dla przemysłu petrochemicznego. Było to 8 kołnierzy ze stali węglowej oraz 8 ze specjalnego stopu stali nierdzewnej.
Elementy te są integralną częścią utleniaczy amoniaku, które były modernizowane, w trakcie jednej z kluczowych inwestycji dla branży paliwowej w Polsce.
Dostawa kołnierzy wymagała odpowiedniego przygotowania technicznego oraz logistycznego – ogromnym wyzwaniem był transport samochodowy, tak dużych elementów, z Włoch morsko-samochodowy z Chin. Wyzwaniem okazało się także odpowiednie przygotowanie miejsca rozładunku i składowania.


Cały proces dostawy od momentu kucia do rozładunku na Śląsku i Mazowszu odbywał się pod kontrolą inwestora i generalnego wykonawcy. Mieliśmy okazję zobaczyć produkcję odkuwek kołnierzy, proces ich obróbki i załadunków u naszych dostawców oraz braliśmy czynny udział w odbiorach jakościowych dostarczonych elementów.


Niewątpliwie, to zamówienie było dla nas wyzwaniem, które zaowocowało zdobyciem nowej wiedzy oraz pozwoli w przyszłości realizować z sukcesem podobne tematy.